Algemene Voorwaarden - LIPS+

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u deze website verder wilt bezoeken, gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende Algemene Voorwaarden die samen met onze kennisgeving auteursrecht en het privacy beleid, de relatie tussen LipsPlus B.V. en uzelf, in verband met deze website, bepalen.
De term ‘LipsPlus B.V.’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website die gevestigd is te:
LipsPlus B.V.
Fokkerstraat 574, 3125 BE Schiedam
Postbus 109, 3100 AC Schiedam
Nederland

De term ‘u’ verwijst naar de bezoeker van onze website.

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden:

 • De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene informatie voor uw persoonlijke gebruik. De inhoud is zonder voorafgaande aankondiging onderhevig aan wijzigingen;
 • Noch wij, noch derden geven enige garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, werking, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook, van de informatie en het materiaal die beschikbaar zijn op deze website. U bent ervan op de hoogte dat de informatie en het materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en dat we uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedoelde onnauwkeurigheden of fouten, voor zover dit wettelijk is toegestaan;
 • Uw gebruik van de informatie of materialen van deze website is volledig voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw verantwoordelijkheid te verzekeren dat producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website, voldoen aan uw specifieke vereisten;
 • De website bevat informatie die ons eigendom is of waarvoor wij een vergunning hebben. Dit materiaal omvat, maar niet uitsluitend, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de verschijningsvorm en grafische elementen. Reproductie is verboden, tenzij in overeenstemming met de kennisgeving auteursrecht, die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden;
 • Alle handelsmerken die op de website zijn vermeld, en niet ons eigendom zijn of waarvoor wij geen licentie hebben, worden op de website vermeld;
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan een eis tot schadevergoeding tot gevolg hebben en/of kan een strafrechtelijke overtreding zijn;
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze links zijn er voor uw gemak en om u verdere informatie te geven. Dit betekent niet dat wij deze website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de met een link gekoppelde externe sites;
 • Het is verboden om vanuit een andere website of ander document een hyperlink naar deze website aan te maken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LipsPlus B.V.;
 • Uw gebruik van deze website en hieruit voortvloeiende geschillen vallen onder het recht van Nederland.

Ons bedrijfsregistratienummer is 3355631.

Deze website en zijn inhoud vallen onder het auteursrecht van LipsPlus B.V. – © LipsPlus B.V. 2017. Alle rechten voorbehouden.

De verspreiding of verveelvoudiging van een deel of de volledige inhoud in enige vorm of op enige wijze is verboden, behoudens het onderstaande:

 • U mag uittreksels voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf;
 • U mag de inhoud doorgeven aan individuele externe partijen voor hun persoonlijke gebruik, maar alleen indien u de website als de bron van informatie vermeldt.

U mag de inhoud niet, behoudens onze uitdrukkelijke geschreven toestemming, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag deze ook niet overdragen of opslaan op een andere website of een ander elektronisch informatiezoeksysteem.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door LipsPlus B.V. en hoewel we er naar streven om deze informatie actueel en correct te houden, bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garantie over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende grafische voorstellingen op deze website voor welk doel dan ook. De betrouwbaarheid die u aan deze informatie hecht, is daardoor uitdrukkelijk voor eigen risico.

We zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, indirecte of gevolgschade incluis, of enig verlies of schade ten gevolge van het verlies van gegevens of winst, voortkomend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website is het mogelijk om door te klikken naar andere websites die niet worden beheerd door LipsPlus B.V. We hebben geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van deze hyperlinks impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of een onderschrijving van de visie die erop wordt vertegenwoordigd.

Al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de website vlot toegankelijk is. Echter, LipsPlus B.V. is niet verantwoordelijk voor en niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen en oorzaken die buiten onze controle vallen.

Privacybeleid

LipsPlus B.V. garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd. Mochten we u bij het gebruik van deze website vragen om informatie te geven aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd , dan kunt u ervan op aan dat die uitsluitend wordt gebruikt onder de voorwaarden van dit privacy beleid.

LipsPlus B.V. kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Daarom dient u deze pagina van tijd tot tijd te bekijken, om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Dit beleid is van kracht sinds 2 oktober 2017.

Wat verzamelen we?

De volgende informatie word mogelijk door ons verzameld:

 • Naam en functie;
 • Contactinformatie inclusief e-mailadres;
 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesse;
 • Andere informatie relevant voor tevredenheidsonderzoek en/of aanbiedingen voor de klanten.

Wat we doen met de door ons verzamelde informatie

We hebben deze informatie nodig om ons op de hoogte te stellen van uw behoeften en u een betere dienstverlening te bieden, om, met name, de volgende redenen:

 • Interne documentatie;
 • We kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren;
 • We kunnen van tijd tot tijd promotionele e-mails sturen naar het e-mail adres dat u ons hebt gegeven, over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u die interesseren;
 • Van tijd tot tijd kan het gebeuren dat we de informatie gebruiken om contact met u op te nemen in het kader van een marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen gebruik maken van de informatie om onze website volgens uw interesses aan te passen.

Veiligheid

We willen garanderen dat uw informatie veilig is. Teneinde ongeoorloofde toegang of onthulling te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en beheerprocedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de vaste schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u daarmee akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt om het web-verkeer te analyseren of informeert u wanneer u een bepaalde site bezoekt. Met cookies kunnen webapplicaties op u als individu reageren. De webapplicatie kan zich aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en afkeuren, door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken cookies die het verkeer registreren (log) om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons om de data over het web-verkeer te analyseren en om onze website aan de behoeften van onze klanten aan te passen. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische, analytische doeleinden; daarna worden de data uit ons systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te verschaffen, door ons te laten zien welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons geen toegang tot uw computer of informatie over u, anders dan de data waarvan u bepaalt dat u ze met ons wilt delen.

U kunt ervoor kiezen cookies toe te staan of te weigeren. De meeste browsers staan automatisch cookies toe, maar u kunt over het algemeen de browserinstellingen aanpassen om, als u dat wenst, cookies te weigeren. Hierdoor kunt u wellicht niet optimaal gebruik maken van de website.

Links naar andere sites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die interessant kunnen zijn. Echter, zodra u een link hebt aangeklikt om onze website te verlaten, moet u eraan denken dat we geen controle over die andere site hebben. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van enige informatie die u op die sites verstrekt, en vallen die sites niet onder dit privacy beleid. U moet voorzichtig zijn en het privacy beleid van de website in kwestie bekijken.

Beheer van uw persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijk informatie op volgende manier te beperken:

 • Als u er al mee akkoord was gegaan dat we uw persoonlijke informatie voor direct marketing gebruiken, kunt u zich, wanneer u maar wilt, bedenken door ons te schrijven of te mailen op marcom@lipsplus.nl

We verkopen, verdelen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan derden, tenzij we hiervoor uw toestemming hebben of tenzij dit wettelijk vereist is. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u reclameboodschappen te sturen over derden, waarvan we denken dat die interessant voor u zijn, als u ons heeft laten weten dat u dit wenst.

U kunt details opvragen over welke persoonlijke informatie we bewaren volgens de Data Protection Act 1998. Hiervoor stellen we u een klein bedrag in rekening. Indien u wilt weten welke informatie we over u bewaren, schrijf dan naar:

LipsPlus B.V.
Fokkerstraat 574, 3125 BE Schiedam
Postbus 109, 3100 AC Schiedam

marcom@lipsplus.nl
Nederland

 

Als u denkt dat we onjuiste of onvolledige informatie over u bewaren, schrijft u ons dan alstublieft, of stuur een e-mail naar het bovenstaande adres. We zullen zo snel mogelijk de foutieve informatie corrigeren.

 

Dit privacy beleid omschrijft hoe LipsPlus B.V. de informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de website, gebruikt en beschermt.