Privacy en Algemene Voorwaarden - LIPS+

Privacy en Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u deze website verder wilt bezoeken, gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende Algemene Voorwaarden die samen met onze kennisgeving auteursrecht en het privacy beleid, de relatie tussen LipsPlus B.V. en uzelf, in verband met deze website, bepalen.
De term ‘LipsPlus B.V.’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website die gevestigd is te:
LipsPlus B.V.
Fokkerstraat 574, 3125 BE Schiedam
Postbus 109, 3100 AC Schiedam
Nederland

De term ‘u’ verwijst naar de bezoeker van onze website.

Privacyverklaring

LipsPlus B.V. respecteert de privacy van haar bezoekers op de website en draagt er zorg voor dat al uw gegevens met uiterste zorg en vertrouwelijk worden behandeld. De onderstaande regels hebben wij opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met deze informatie zullen omgaan. De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt om LipsPlus B.V in staat te stellen haar website aan te passen aan uw behoeften.

LipsPlus B.V. kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Daarom dient u deze pagina van tijd tot tijd te bekijken, om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Dit beleid is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Wat verzamelen we?

De volgende informatie word mogelijk door ons verzameld:

 • Contactinformatie inclusief e-mailadres;
 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesse;

Wat we doen met de door ons verzamelde informatie

We hebben deze informatie nodig om ons op de hoogte te stellen van uw behoeften en u een betere dienstverlening te bieden, om, met name, de volgende redenen:

 • Interne documentatie;
 • We kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren;
 • We kunnen van tijd tot tijd promotionele e-mails sturen naar het e-mail adres dat u ons hebt gegeven, over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u die interesseren;
 • Van tijd tot tijd kan het gebeuren dat we de informatie gebruiken om contact met u op te nemen in het kader van een marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen gebruik maken van de informatie om onze website volgens uw interesses aan te passen.

Veiligheid

We willen garanderen dat uw informatie veilig is. Teneinde ongeoorloofde toegang of onthulling te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en beheerprocedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lipsplus.nl.

Hoe we cookies gebruiken

LipsPlus B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische, analytische doeleinden; daarna worden de data uit ons systeem verwijderd.

We gebruiken cookies die het verkeer registreren (log) om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons om de data over het web-verkeer te analyseren en om onze website aan uw voorkeuren aan te passen. Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te verschaffen, door ons te laten zien welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons geen toegang tot uw computer of informatie over u, anders dan de data waarvan u bepaalt dat u ze met ons wilt delen.

U kunt ervoor kiezen cookies toe te staan of te weigeren. De meeste browsers staan automatisch cookies toe, maar u kunt over het algemeen de browserinstellingen aanpassen om, als u dat wenst, cookies te weigeren. Hierdoor kunt u wellicht niet optimaal gebruik maken van de website.

Links naar andere sites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die interessant kunnen zijn. Echter, zodra u een link hebt aangeklikt om onze website te verlaten, moet u eraan denken dat we geen controle over die andere site hebben. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van enige informatie die u op die sites verstrekt, en vallen die sites niet onder dit privacy beleid. U moet voorzichtig zijn en het privacy beleid van de website in kwestie bekijken.

Beheer van uw persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijk informatie te beperken. Als u er al mee akkoord was gegaan dat we uw persoonlijke informatie voor direct marketing gebruiken, kunt u zich, wanneer u maar wilt, bedenken:

 • Klik op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrief
 • Neem contact op met onze klantenservice via (010) 232 26 66 of via info@lipsplus.nl
 • Schrijf een brief naar LipsPlus B.V., Postbus 109, 3100 AC Schiedam, Nederland

LipsPlus B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijn. We zullen uw gegevens nooit verstrekken aan iemand buiten LipsPlus B.V., behalve in gevallen waar wij uw toestemming hebben, als wij wettelijk verplicht worden tot het verstrekken van uw gegevens, aan door ons ingeschakelde derden of aan eventuele juridische opvolgers van ons bedrijf. We zullen uw gegevens nooit met andere bedrijven delen voor marketing doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LipsPlus B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lipsplus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u denkt dat we onjuiste of onvolledige informatie over u bewaren, stuur dan alstublieft een e-mail naar info@lipsplus.nl. We zullen zo snel mogelijk de foutieve informatie corrigeren.

LipsPlus B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dit privacy beleid omschrijft hoe LipsPlus B.V. de informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de website, gebruikt en beschermt.

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden:

 • De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene informatie voor uw persoonlijke gebruik. De inhoud is zonder voorafgaande aankondiging onderhevig aan wijzigingen;
 • Noch wij, noch derden geven enige garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, werking, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook, van de informatie en het materiaal die beschikbaar zijn op deze website. U bent ervan op de hoogte dat de informatie en het materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en dat we uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedoelde onnauwkeurigheden of fouten, voor zover dit wettelijk is toegestaan;
 • Uw gebruik van de informatie of materialen van deze website is volledig voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw verantwoordelijkheid te verzekeren dat producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website, voldoen aan uw specifieke vereisten;
 • De website bevat informatie die ons eigendom is of waarvoor wij een vergunning hebben. Dit materiaal omvat, maar niet uitsluitend, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de verschijningsvorm en grafische elementen. Reproductie is verboden, tenzij in overeenstemming met de kennisgeving auteursrecht, die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden;
 • Alle handelsmerken die op de website zijn vermeld, en niet ons eigendom zijn of waarvoor wij geen licentie hebben, worden op de website vermeld;
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan een eis tot schadevergoeding tot gevolg hebben en/of kan een strafrechtelijke overtreding zijn;
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze links zijn er voor uw gemak en om u verdere informatie te geven. Dit betekent niet dat wij deze website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de met een link gekoppelde externe sites;
 • Het is verboden om vanuit een andere website of ander document een hyperlink naar deze website aan te maken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LipsPlus B.V.;
 • Uw gebruik van deze website en hieruit voortvloeiende geschillen vallen onder het recht van Nederland.

Ons bedrijfsregistratienummer is 3355631.

Deze website en zijn inhoud vallen onder het auteursrecht van LipsPlus B.V. – © LipsPlus B.V. 2017. Alle rechten voorbehouden.

De verspreiding of verveelvoudiging van een deel of de volledige inhoud in enige vorm of op enige wijze is verboden, behoudens het onderstaande:

 • U mag uittreksels voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf;
 • U mag de inhoud doorgeven aan individuele externe partijen voor hun persoonlijke gebruik, maar alleen indien u de website als de bron van informatie vermeldt.

U mag de inhoud niet, behoudens onze uitdrukkelijke geschreven toestemming, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag deze ook niet overdragen of opslaan op een andere website of een ander elektronisch informatiezoeksysteem.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door LipsPlus B.V. en hoewel we er naar streven om deze informatie actueel en correct te houden, bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garantie over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende grafische voorstellingen op deze website voor welk doel dan ook. De betrouwbaarheid die u aan deze informatie hecht, is daardoor uitdrukkelijk voor eigen risico.

We zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, indirecte of gevolgschade incluis, of enig verlies of schade ten gevolge van het verlies van gegevens of winst, voortkomend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website is het mogelijk om door te klikken naar andere websites die niet worden beheerd door LipsPlus B.V. We hebben geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van deze hyperlinks impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of een onderschrijving van de visie die erop wordt vertegenwoordigd.

Al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de website vlot toegankelijk is. Echter, LipsPlus B.V. is niet verantwoordelijk voor en niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen en oorzaken die buiten onze controle vallen.

Lips+ wordt CleanLease

Lips+ en CleanLease bundelen hun krachten en gaan samen verder onder de naam CleanLease. De komende periode wordt er gewerkt aan een nieuwe website en zal de Lips+ website gaan verdwijnen. U kunt nu nog gewoon gebruikmaken van de inlogmogelijkheden op deze site.
Klik dan deze pop-up via het kruisje weg.

Zoekt u actuele algemene informatie over ons bedrijf, bezoek dan de website van CleanLease.