CleanLease kondigt voornemen aan tot overname specialist in textielverzorging Lips+

CleanLease kondigt voornemen aan tot overname specialist in textielverzorging Lips+

CleanLease kondigt voornemen aan tot overname specialist in textielverzorging Lips+

Persbericht

Koudekerk aan den Rijn, 5 maart 2019 – CleanLease is voornemens branchegenoot Lips+ over te nemen. Met de combinatie CleanLease en Lips+ zal een hoogwaardige specialist gevormd worden op het gebied van textielverzorging en -logistiek. De voorgenomen overeenkomst is voorgelegd voor advies bij beide Ondernemingsraden en is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeurings-procedure van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De overname zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden afgerond.

De markt waarin CleanLease en Lips+ actief zijn, wordt gekenmerkt door vele spelers en is al jaren erg concurrerend. Dit zorgt voor lage marges en daaruit volgend beperkte ruimte om structureel te kunnen investeren in vernieuwing en innovatie. Door de combinatie van beide bedrijven zal een sterke landelijk opererende onderneming ontstaan in textielverzorging en -logistiek. CleanLease en Lips+ krijgen gezamenlijk betere mogelijkheden om structureel te investeren in modernisering en in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten voor hun klanten.

CleanLease en Lips+ hebben beide een lange historie in het verhuren en beheren van hoge kwaliteit textiel aan bedrijven, instellingen en particulieren. Hun afnemers zijn actief in onder meer de zorg, horeca, recreatie, retail, industrie en de publieke sector. CleanLease en Lips+ beschikken over een uitgebreid en modern vestigingennetwerk. De nieuwe combinatie heeft met 2.000 medewerkers een omzet van circa € 160 miljoen in de Benelux.

Theo Lantinga, CEO CleanLease, ziet belangrijke voordelen in de combinatie van CleanLease en Lips+. “Samen kunnen we onze klanten de combinatie van reeds ingezette investeringen in innovatieve concepten van beide bedrijven aanbieden. Daarnaast ontstaat door samenwerking een betere landelijke dekkingsgraad die duurzame logistieke oplossingen voor onze klanten mogelijk maakt. We zien een steeds verdergaande professionalisering en samenwerking bij onze opdrachtgevers. Die zoeken partners die kunnen bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering en optimalisering van kosten over de gehele keten. De combinatie van CleanLease en Lips+ is daar sterker voor gepositioneerd”.

Ook Eduard Molkenboer, CEO Lips+, onderschrijft de voordelen van de combinatie. ‘’De markt heeft sterke behoefte aan verandering. Er moet meer geïnnoveerd worden, zowel ten behoeve van duurzaamheid als arbeid. Dit vereist dat er geïnvesteerd kan worden. Door het bij elkaar brengen van de kennis, kunde en synergiën van Lips+ en CleanLease gaan we deze investeringen mogelijk maken en zullen we onze klanten het beste kunnen blijven ondersteunen. Lips+ en CleanLease hebben daarbij een vergelijkbare geschiedenis, opbouw van het bedrijf en cultuur. We passen daarom goed bij elkaar”.

Delen

Lips+ wordt CleanLease

Lips+ en CleanLease bundelen hun krachten en gaan samen verder onder de naam CleanLease. De komende periode wordt er gewerkt aan een nieuwe website en zal de Lips+ website gaan verdwijnen. U kunt nu nog gewoon gebruikmaken van de inlogmogelijkheden op deze site.
Klik dan deze pop-up via het kruisje weg.

Zoekt u actuele algemene informatie over ons bedrijf, bezoek dan de website van CleanLease.